gaýrak gaý‧rak

[ga:ýra:k]

Demirgazyk-gündogar tarapa, gaýra tarapa, arka, ýeňse tarapa.

  • Soň bular gaýrak giden yzarlap gitdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gaýrak - gaýragy.


Duş gelýän formalary
  • gaýrakdy