gaýnamak gaý‧na‧mak işlik

 1. Güýçli gyzdyrylmak, temperaturasy ýokarlandyrylmak zerarly bugaryp lakyrdamak, lygyrdamak (suwuklyk hakda).

  • Çaý-naharyň gaýnap dur, elektrik tok bilen. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Gyzgalaňly bolmak, möwç almak, joşmak.

  • Zawoddaky gündelik gaýnan durmuş bir bada söndi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Keranynda durmuş joş alyp gaýnar, otluk ýaýlalarda mallarymyz gaýnar. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gaýnady
 • gaýnadylar
 • gaýnadym
 • gaýnadymy
 • gaýnajak
 • gaýnama
 • gaýnamady
 • gaýnamadygyň
 • gaýnamadyk
 • gaýnamaga
 • gaýnamagy
 • gaýnamagyna
 • gaýnamagyndan
 • gaýnamagyň
 • gaýnamak
 • gaýnamakdan
 • gaýnamaklygy
 • gaýnamasy
 • gaýnamaz
 • gaýnamok
 • gaýnan
 • gaýnanda
 • gaýnandan
 • gaýnandyr
 • gaýnansoň
 • gaýnap
 • gaýnapdy
 • gaýnapdyr
 • gaýnapdyr-da
 • gaýnar
 • gaýnarly
 • gaýnaryna
 • gaýnasa-da
 • gaýnasyn
 • gaýnaý
 • gaýnaýan
 • gaýnaýanlara
 • gaýnaýança
 • gaýnaýar
 • gaýnaýardy
 • gaýnaýardylar