gaýnag1 sypat

Çig däl, gaýnan (suw hakda).

  • Brýuşnoý tif mikroplary gaýnag suwda birnäçe minutyň içinde ölýärler. (N. A. Ýablokow, Ýokançly içege keselleri)

gaýnag2 at

Agzyň içinde, burnuňda we ş. m. ýerleriňde ýara döremek bilen ýüze çykýan kesel.