gaýmalamak gaý‧ma‧la‧mak 1 işlik

Gaýma usuly bilen edilýän keşdäni salmak, gaýma salmak.

gaýmalamak gaý‧ma‧la‧mak 2 işlik

[ga:ýmalamak]

  1. Ganat ýaýyp uçup ýörmek.

  2. Göçme manyda Bir zadyň töwereginde görünmek, aýlanyp ýörmek.


Duş gelýän formalary
  • gaýmalady
  • gaýmalamak
  • gaýmalanynda
  • gaýmalap
  • gaýmalary
  • gaýmalaýan
  • gaýmalaýar
  • gaýmalaýardy