gaýmaklamak gaý‧mak‧la‧mak işlik

 1. Bişirilende süýdüň ýüzünde gaýmak emele gelmek, gaýmak bitmek.

  • Aky hem ýüzi gaýmaklap duran ýyljak süýdi derrew içip boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Suwuklyklaryň we ş. m. ýüzünde ýukajyk örtük emele gelmek.

  • Suwuň gyrak-bujaklarynda buz gaýmaklap görünýän ýerleri-de bardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Daňa golaý gaýmaklap donaň çägeler esgerleriň aýaklarynyň aşagynda ykyrdaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gaýmaklap başlady derýalar, jarlar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
 • gaýmaklamak
 • gaýmaklan
 • gaýmaklap
 • gaýmaklaýan