gaýkyldamak işlik

  1. Oturan ýerinde ileri-gaýra hereket etmek, iki ýana çaýkanyp oturmak.

    • Düýä münseň, şol gaýkyldap oturmaly bolýar.

  2. Gaýşaralyp, ileri-gaýra hereket edip ýöremek.