gaýdyrmak işlik

[ga:ýdyrmak]

  1. Howada uçurmak.

    • Ol elindäki daşy gaýdyryp zyňyp goýberdi.

  2. Suwda ýüzdürmek, suwda batyrman, ýüzünde ýüzdürmek.

  3. Göçme manyda Urup gaçyrmak, urmak.

    • Mergen ilkinji okunda almany gaýdyrdy.