gaýdyşmak işlik

  1. Iki-ýekeden gaýdyp başlamak, dagaşmak.

    • Kolhozçylar pagta ýerlerinden öýlerine gaýdyşyp gelýärdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Çekilişmek, peselişmek.

    • Elimiň çişi birneme gaýdyşdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)