gaýamak işlik

Gaýma bilen nagyş etmek.

  • Gaýmalamak hakykatdan-da gaýry ýaş başyndan gyza keşde etmek, gaýma gaýamak ýaly el işlerini öwretmek bilen oňa edepli bolmak terbiýesinide berip başlady. (A. Gowşudaw, Mahri-Wepa)

  • Biz-ä gelin wagtymyzda sülmüräp çaý içerdik, gaýma gaýardyk, keşde ederdik. (Sowet Edebiýaty žurnaly)