gaýşarmak gaý‧şar‧mak işlik

Arka tarapa egrelmek, döşüňi ileri berip, kelläňi gaýra tutmak, arkan gaýyşmak.

  • Boýun synman gaýşarýanyň, Zemzen kimin çişerýäniň, Saga-sola gyşarýanyň, Depesinden düşdi kanun. (Durdy Gylyç, Goşgular)