gaçyrtmak işlik

Bir sebäbe görä biriniň ýa-da bir zadyň işden ýa-da başga bir ýerden gaçyp gitmegini amala aşyrtmak, uzaklaşdyrmak.

  • Bir enaýyja eldeki keýik owlajygym bardy welin Jerenjige idetdiren bolup gaçyrtdym-da!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gaçyrtmak - gaçyrdýar, gaçyrdar, gaçyrdypdyr.