gaçgaklamak gaç‧gak‧la‧mak işlik

Gaça durmak, bir işden sowa durup sypjaklamak, gaçyp gezip ýörmek, ol ýüzüni iki ýana sowup gaçgaklady.

  • Milli komitet dagydylandan soň, gaçgaklap gezýän Oraz serdar bir ýerden peýda-ha boldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Artyk Halnazaryň karam bijesinden gaçgaklap, neneň niçik bolýança şäher düşdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • gaçgaklady
  • gaçgaklap
  • gaçgaklar
  • gaçgaklara
  • gaçgaklary
  • gaçgaklaýanynyň