güzer

Suw akýan çaýyň, ýabyň we ş. m. mal-gara iner ýaly ýalpagrak ýeri, geçelge.

  • Ol gyz küýzesini güzerin gyrasynda goýup, töweregine garanjaklady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gyz ýany başlan bir atyz jöweniň içini kesip, çukur güzere baryp girdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)