güw-güw

güw-güw etmek

Yzly-yzyna güwwüldäp ses çykmak, yzly-yzyna güwwüldäp ses çykmak, yzly-yzyna güwwüldemek.

  • Güw-güw edip, ot sowurýar toplarymyz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)