gütlemek işlik

Güt edip bir ýere zarply degmek, bat bilen bir zada urulmak.

  • Sanýa kä ýerde şyr takyp gary sowrup, giden buzly örküçlere gütläp degýärdi. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)