gütürdi

Garyň üstünden ýörelende, gaty zat gemrilende we ş. m. çykýan ses.

  • Daşarda garyň üstünden ýörep gelýäniň aýak sesiniň gütürdisi eşidildi.