güsürdemek işlik

Güsürdili ses çykmak, güsürdili seslenmek.

  • Bagyrtlak gorkusyna güsürdep uçupdyr welin, at ürküpdir. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)