gürrüňçilik

Köpçülik tarapyndan üýşülip edilýän gürrüň.

  • Bu gürrüňçilige bolsa golaý-goltum, oba-goňşular-da gatnaşýardylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Gürrüňçilik hem durdugyça gyzyklanýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Degişmek, gülüşmek ýaly gyzykly gürrüňçilik başlanýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gürrüňçilik - gürrüňçiligi.