güpletmek işlik

Bat bilen urmak, güpbüldili ses çykarmak.

  • Biriniň arkasyna top bilen güpletmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem güpletmek - güpledýär, güpleder, güpledipdir.