güpürdemek işlik

Güpürdili seslenmek, güpürdili ses çykmak, tapyrdamak.

  • Ýer çaýkanyp, gök sandyrap güpürdep, Frontlarda apy-tupan turýarmyş. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Çagalar bir salym güpürdediler, oýnap keýpden çykdylar.