güpür-tapyr

  1. Çaltlyk bilen edilýän hereketden peýda bolýan güpürdili ses.

    • Bu güpür-tapyra Baharyň ejesi oýanypdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Birden, bir bada, hasyr-husur.

    • Güpür-tapyr ýykylmak.