güneý

Dagyň, depäniň we ş. m. gün düşýän tarapy.

  • Galanyň güneýinde oturanlar örän köpdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • güneýde
  • güneýinde
  • güneýiň
  • güneýleri