günälemek işlik

Günä ýüklemek, günäli etmek, ýazykly etmek, aýyplamak, günäkärlemek.

 • Sud prosesinde jenaýatçyny günälemek.


Duş gelýän formalary
 • günäledi
 • günälediler
 • günälegin
 • günälejek
 • günälem
 • günäleme
 • günälemedi
 • günälemegi
 • günälemegiňizde
 • günälemek
 • günälemeklige
 • günälemelerden
 • günälemesin
 • günälemeýär
 • günälemäge
 • günäleýän
 • günäleýändigini
 • günäleýänligini
 • günäleýär
 • günäleýärdiler
 • günäleýärler
 • günäläbem
 • günäläp