günäkärlik

Günäkär bolmaklyk, ýazyklylyk.

  • Onuň atasyny günäkärlige çeksem, ol maňa ýüzüň üstünde burnuň bar diýmen, gaýta meniň gömelteý aýbymy örtmäge çalyşýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem günäkärlik - günäkärligi.


Duş gelýän formalary
  • günäkärlige
  • günäkärligi
  • günäkärligini