gümmezeklemek güm‧me‧zek‧le‧mek işlik

Gümmez ýaly bolup durmak.

  • Esenaly çaýdan soň, garymyň içinde baýyr ýaly gümmezekläp galan bugdaýa syn etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • gümmezekläp