gümmezekleşmek güm‧me‧zek‧leş‧mek işlik

Gümmez ýaly bolşup oturmak.

  • Anha, Halnazaryň hataryndaky ak öýler gümmezekleşip otyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • gümmezekleşip