gümansyz gü‧man‧syz sypat

[güma:nsyz]


Duş gelýän formalary
  • gümansyzdy
  • gümansyzdyr
  • gümansyzlyk