güman gü‧man at

[güma:n]

Bir zat dogruda edilýän çak etmek, pikir etmek, pikir edip çaklamak.

 • Dogry, ýüz keşbinden hem güman etmek bolýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Gije üzüm iýmäge çykan kirpidir güman etdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • güman-da
 • gümana
 • gümanady
 • gümanadyr
 • gümanam
 • gümanda
 • gümandan
 • gümandyr
 • gümanlara
 • gümanlary
 • gümanly
 • gümanlylyk
 • gümansyz
 • gümansyzdy
 • gümansyzdyr
 • gümansyzlyk
 • gümany
 • gümany-da
 • gümanym
 • gümanymy
 • gümanymyz
 • gümanyna
 • gümanynyň
 • gümanyň
 • gümanyňam