güman at

[güma:n]

Bir zat dogruda edilýän çak etmek, pikir etmek, pikir edip çaklamak.

  • Dogry, ýüz keşbinden hem güman etmek bolýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Gije üzüm iýmäge çykan kirpidir güman etdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)