gülletmek gül‧let‧mek işlik

 1. Güllemäge mümkinçilik bermek, gül getirmek, gül açdyrmak.

  • Tohum almak üçin ýorunjany gülletmek.

 2. Göçme manyda Bag-bakjalyga, gülzarlyga öwürmek.

  • Garagum çölüni gülletmek hakda, iki garry uzak gürrüň etdiler. (N. Pomma, Goşgular)

 3. Göçme manyda Ýokary derejede pajarlap ösdürmek.

  • Watany gülletmek.

 4. Çöregiň hamyryny gowy aldyrman bişirip, çöregiň ýüzüni galdyrmak.

  • Çöregi gülletmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gülletmek - gülledýär, gülleder, gülledipdir.


Duş gelýän formalary
 • gülleden
 • gülledip
 • güllediň
 • gülledýän
 • gülledýän-de
 • gülletdi
 • gülletjek
 • gülletmejek
 • gülletmek
 • gülletsin