güllemek gül‧le‧mek işlik

 1. Gül açmak, gül çykarmak, gül getirmek.

  • Özleriniň ýaşaýyşynyň belli bir döwründe olar gülleýärler. (W. A. Tetýurew, Botanika)

 2. Göçme manyda Ýokary ösüş derejesinde bolmak, pajarlap ösmek.

 3. Almadyk hamyrdan çörek bişirilende garalyp ýüzi galmak.

  • Güllan çörek.


Duş gelýän formalary
 • gülledi
 • güllediler
 • güllediň
 • güllejek
 • gülleme
 • güllemedik
 • güllemegi
 • güllemeginde
 • güllemeginden
 • güllemegine
 • güllemegini
 • güllemeginiň
 • güllemek
 • güllemekligiň
 • güllemezinden
 • güllemeziniň
 • güllemeýär
 • güllemäge
 • güllemäni
 • güllemäniň
 • güllesem
 • güllesin
 • gülleýän
 • gülleýänim
 • gülleýänleri
 • gülleýänligi
 • gülleýänçä
 • gülleýär
 • gülleýärler
 • güllän
 • güllände
 • gülländen
 • gülländigi
 • gülläni
 • gülläninden
 • gülläniň
 • güllänlerinde
 • güllänlerinden
 • güllänsoň
 • gülläp
 • güllär
 • gülläň