güllemek işlik

  1. Gül açmak, gül çykarmak, gül getirmek.

    • Özleriniň ýaşaýyşynyň belli bir döwründe olar gülleýärler. (W. A. Tetýurew, Botanika)

  2. Göçme manyda Ýokary ösüş derejesinde bolmak, pajarlap ösmek.

  3. Almadyk hamyrdan çörek bişirilende garalyp ýüzi galmak.

    • Güllan çörek.