güldürmek gül‧dür‧mek işlik

Birini gülmäge mejbur etmek, gülki döretmek.

 • Bolduran hem aýal, güldüren hem aýal. (nakyl)

göz güldürmek

seret göz

 • Şol sözler oňa gurp berdi, Aýnanyň çökgün göwnüni göterdi, gözlerini güldürdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Akgyz göz güldürip, göwnün güldürip, bu ýagdaýda hoşaldygyn bildirdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • güldürdi
 • güldüren
 • güldürende
 • güldürenim
 • güldürenimden
 • güldüreniň
 • güldürer
 • güldürerdi
 • güldürerdiler
 • güldüreris
 • güldüresim
 • güldürip
 • güldürjege
 • güldürjegem
 • güldürjek
 • güldürme
 • güldürmejek
 • güldürmek
 • güldürmekdir
 • güldürmeklik
 • güldürmekçi
 • güldürmeli
 • güldürmez
 • güldürmäge
 • güldürmäge-de
 • güldürse
 • güldürseň
 • güldürýän
 • güldürýän-de
 • güldürýändigimizi
 • güldürýänem
 • güldürýänçä
 • güldürýär