gülber gül‧ber

Paty-puty, aňry-bäri, goş-golam.

  • Puluňy ýygna-da, gülberiňi göterip, gelen yzyňy ýel çalmanka gaýt. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

gülberini arkasyna daňmak

Gaýdyp gelmez ýaly paty-putusy bilen kowmak.


Duş gelýän formalary
  • gülberim
  • gülberin
  • gülberini
  • gülberiň
  • gülberiňi