güjeňlemek işlik

Tamşandyrjak bolup, zadyny buýsanyp görkezmek, güjeň-güjeň etmek.

  • Tilkiler ýüňi ýeten guýruklaryny bulaýlaýardylar, güjenleýardiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aýsoltanyn nazik dodaklary bolsa, endigan ownuk dişlerini güjeňläp, näz ediji bir ýagdaýda ýylgyrýar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)