güjürdeşmek gü‧jür‧deş‧mek işlik

Güjür-güjür edip gürleşmek, wüjürdeşmek (çaga gepleşigi hakynda).

  • Güjürdeşip, çagalaryň hemmesi birden gepläp başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • güjürdeşip