güjüm

Botanika Ownuk şahaly, gür ýaprakly miwesiz ullakan agaç.

  • Baky mergen dagy güjümiň düýbündäki ýazylgy gülli keçeleriň üstünde oturyp, çaýyň başynda ýelek ýassygy tirsekläp, söze başladylar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)