gübürdi

Gök gürlände, peçde ot ýananda we ş. m. çykýan ses.

  • Uzakdan eşdildi gübürdi sesi, Gürsüldedi ol parahat ýürekler. (A. Niýazow, Şygyrlar)

  • Gögüň gübürdisi eşidilýar.