güžžüldetmek güž‧žül‧det‧mek işlik

Güžžüldili ses çykarmak.

  • Aýna iýdiren düýäniň her emjegini üç-dört gezek güžžüldetdi-de köşegini goýberdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem güžžüldetmek - güžžüldedýär, güžžüldeder, güžžüldedipdir.


Duş gelýän formalary
  • güžžüldedip
  • güžžüldedýär
  • güžžüldetdi-de