güýmenje

Güýmenmäge sebäp bolýan zat, güýmener ýaly zat, .

  • Bu uly adamlar güýmenje üçin oýnaýardylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Ol tabak çekilýänçä özüne bir güýmenje tapdy. Pelen hana güýmenje hemişe tapylýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)