güýmenişmek işlik

Köp bolup güýmenmek, bilelikde güýmenmek, bir iş bilen meşgul bolşup durmak.

  • Döwekçiler öz işleri bilen güýmenişip, dünýäden bihabardylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)