güýmen-süýmen

güýmen süýmen etmek

Näme üçindir eglenmek, az wagt saklanyp galmak, az wagt güýmenip tagapyl etmek.

  • Name güýmen-süýmen edip ýörsüň?

  • Biriniň gelerine garaşyp, güýmen-süýmen etmek.