güýmemek işlik

Dürli sebäp, bahana we ş. m. zatlar bilen eglemek, wagtyňy geçirmek, ünsüňi özüňe çekmek.

  • Birden çolarak wagt duş gelip, Mehinti ony güýmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aman, bar sen olary birneme güýme! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Kümüş gapyrjak)