güýlmek işlik

  1. Gyrkmak ýa öldürmek maksady bilen maly ýatyryp, dört aýagyny hem bir ýere getirip daňmak.

  2. El-aýagyny baglamak, daňmak.

    • Ikisinem güýlüp, suwa zyňalyň -- diýdiler-de, üstümize eňdiler. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem güýlmek - güýldüm, güýldüň, güýlüpdir.