güýlünmek işlik

  1. Gyrkylmak ýa öldürilmek üçin dört aýagy daňylmak, güýlüp goýulmak.

  2. Çolaşyp, turup bilmän ýatmak.

    • Onun dört aýaklydan ýeke eşegi bardy, ol gazygyna çolaşyp, güýlüngi ýatsa-da çolaşygyny aýyrmaýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Güýlünen güýçli iner dek, Çaryýar ýatyr bükülip. (Çary Aşyr, Poemalar)