güýjemek işlik

  1. Güýji artmak, barha güýji köpelmek, gitdigiçe güýçlenmek, möwç almak, batlanmak.

  2. Barha gatalmak, gitdigiçe zoramak, bady artmak.

    • Bu duýgy wagtyn geçmegi bilen peselmeýärdi, gaýtam barha güýjeýärdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)