güýdüşmek işlik

göze güýdüşmek

Duýdurman, bildirmän zady almak, ogurlamak we ş. m. iş etmek.

  • Kimler satygçynyň gözüne güýdüşip, ondan bir bölegi alyp gaçýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)