güýçlenmek işlik

  1. Güýçli bolmak, güýji köpetmek, kuwwatlanmak.

    • Adam otuz ýaşlarynda has güýlenýär.

  2. Barda güýji artmak, güýjäp başlamak, batlanmak.

    • Birdenkä güýçlenip, älem-jahany gaplan uly ýel boldy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýeler)

    • Şondan soň bolsa Gurduň söweşjeňlik usuly öňküsinden hem has güýçlendi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

    • Stansiýada adamlaryň janly hereketi güýçlendi. («Tokmak» žurnaly)