güýçlendirmek işlik

  1. Güýjüne güýç goşmak, güýjüni köpeltmek, kuwwatlandirmak.

  2. Derejesini galdyrmak, artdyrmak, batlandyrmak.

    • Gurt bir hili ogurlygy taşlan ýaly etdi, emma kart oýnamasyny öňküsinden hem güýçlendiripdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)