gözetmek işlik

seret gözegçi

  • Her bir işde özüň gözetçi bolma sana bolmaýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Gylyç mergen iberdi -- diýip aýt, meni hemmesi tanaýar, bolmasa sen şu ýerde gözegçi bol, men gideýin. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gözetmek - gözedýär, gözeder, gözedipdir.