gözemek işlik

Çuwalyň horjuny we ş. m. gabyň içinden zat dökülmez ýaly köjüglerinden eýläk-beýläk atanaklaýyn ýüp geçirip daňmak.

  • Agaýunus iki horjunyň agzyny gözap özüniň hem zerli-zerli geýimlerini aldy.


Duş gelýän formalary
  • gözeligini
  • gözelik
  • gözem
  • gözemek
  • gözemäge
  • gözeýän
  • gözäp