gözellik gö‧zel‧lik

Ýakymly şekillilik, görmegeýlik.

 • Owdanlyk ýagşy ýigit, biz tebigatyň eşretlerine garaşyp durmaýarys onuň baýlygyny, gözelligini galdyp, alýarys. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 • Senem bu gözellige bir syn etsene. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gözellik - gözelligi.


Duş gelýän formalary
 • gözellige
 • gözelligem
 • gözelligi
 • gözelligi-de
 • gözelligin
 • gözelliginde
 • gözelliginden
 • gözelligine
 • gözelligini
 • gözelliginiň
 • gözelligiň
 • gözellikde
 • gözellikdedigini
 • gözellikden
 • gözellikdi
 • gözellikdir
 • gözellikler
 • gözelliklere
 • gözellikleri
 • gözellikleridir
 • gözelliklerimizi
 • gözelliklerinde
 • gözelliklerinden
 • gözelliklerindenem
 • gözelliklerine
 • gözelliklerini
 • gözellikleriniň
 • gözellikleriň
 • gözelliksiz