gözellik

Ýakymly şekillilik, görmegeýlik.

  • Owdanlyk ýagşy ýigit, biz tebigatyň eşretlerine garaşyp durmaýarys onuň baýlygyny, gözelligini galdyp, alýarys. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Senem bu gözellige bir syn etsene. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gözellik - gözelligi.